Formularz kontaktowy

Kontakt
Obrazek zabezpieczający przed spamem Jeśli nie możesz przeczytać kodu, kliknij tu.
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (32-600), ul. Chemików 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000038981, o kapitale zakładowym w wysokości 39 697 500,00 zł, w całości wpłaconym, NIP: 5490002108, REGON: 070472049, e-mail: marketing@synthosgroup.com
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie wyłącznie w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych, a Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne dla świadczenia usług.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept